Registrácia

REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ!

V prípade, že ste sa nestihli zaregistrovať, môžete tak urobiť priamo na mieste od 7:30 pred kultúrnym domom na Trstenom