Registrácia

Registrácia bola ukončená! Zaregistrovať sa budete môcť ešte v deň preteku!