Registrácia

REGISTRÁCIA ONLINE:
Online na FB do 19.7.2023 o 24:00

TU: https://forms.gle/Tw6MfFLfGQiwPQ2T8

Na mieste je registrácia možná (cena štartovného je vyššia oproti online registrácie)!

REGISTRÁCIA NA MIESTE:

od 9.30 hod. do 10.45 hod.

Pri prezentácii si vyzdvihnete štartovné číslo a tombolový lístok odovzdajte do tomboly.