Propozície

USPORIADATEĽ:
Občianske združenie FBC Sliače

SPOLUUSPORIADATELIA:
Obec Liptovské Sliače
Obec Liptovská Štiavnica

BEZPEČNOSTNÉ, ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE:
Záchranná služba

Dobrovoľný hasičský zbor

MIESTO KONANIA:
Liptovské Sliače – Amfiteáter Pažite

DÁTUM KONANIA:
nedeľa 23. 7. 2023


REGISTRÁCIA ONLINE:
Online na FB do 19.7.2023 o 24:00

TU: https://forms.gle/Tw6MfFLfGQiwPQ2T8

Na mieste je registrácia možná (cena štartovného je vyššia oproti online registrácie)!

REGISTRÁCIA NA MIESTE:

od 9.30 hod. do 10.45 hod.

Pri prezentácii si vyzdvihnete štartovné číslo a tombolový lístok odovzdajte do tomboly.

Maximálny celkový počet štartujúcich pretekárov: neobmedzený. 

Každý pretekár štartuje na vlastné riziko. Ďakujeme za pochopenie. Organizátor nenesie zodpovednosť za škody, zranenia.


PREZENTÁCIA + REGISTRÁCIA NA MIESTE:

od 9.30 hod. do 10.45 hod.


ŠTART:
11.00 hod. Dlhá trať

11:02 hod. E-BIKE voľná kategória

12.30 hod. Krátka trať
ťrať “Mini” štartuje v čase prvého kola dlhej trasy cca 11:05 hod.
Štart preteku bude v amfiteátri Liptovské Sliače, kde sa oraganizuje aj folkórny festival Liptovské dni Matky


TRATE SLIAČANSKÉHO PEDÁLU:
Dlhá trať (18 km)
Krátka trať (6,9 km)
“Mini trať” (100m)


KATEGÓRIE:
Dlhá trať (18 km)
Muži do 24 rokov
Muži 24 až 39 rokov
Muži 40 až 49 rokov
Muži 50 a viac rokov
Ženy do 30 rokov
Ženy 30 rokov a viac
Krátka trať (7,5 km)
Chlapci od 9 do 12 rokov
Chlapci od 12 do 15 rokov
Chlapci od 15 rokov do 18 rokov
Muži 18 rokov a viac
Dievčatá od 9 do 15 rokov
Dievčatá od 15 do 18 rokov
Ženy 18 rokov a viac
Podľa registrácie je možná úprava kategórií, pridanie prípadne zlúčenie pokiaľ nebude v kategórii min 3 pretekári.

“Mini trať” (100m)
Deti od 0 do 9 rokov 

ZADARMO (účastnícky diplom, nápoj, sladkosť)

Pretekári mladší ako 18 rokov štartujú len s písomným súhlasom zákonného zástupcu. dospelej osoby na celej trati.
Pre pretekárov mladších ako 15 rokov sa okrem písomného súhlasu vyžaduje aj doprovod


E-BIKE

Tento rok spúštame aj testovaciu kategóriu pre e-bike jazdcov 9-99 rokov

Jedná sa o čisto voľnú kategóriu pre všetkých jazdcov na e-bikoch

Podľa záujmu budeme vedieť zvoliť kategórie prípadne upustíme od tejto možnosti


ŠTARTOVNÉ:
pre prihlásených vo veku od 15 do 101 rokov – 13 € ( ONLINE DO 18.7.2022 )

pre prihlásených vo veku od 15 do 101 rokov – 15 € ( NA MIESTE )

pre prihlásených vo veku od 9 do 14,99 rokov – 7 € ( ONLINE DO 18.7.2022 )

pre prihlásených vo veku od 9 do 14,99 rokov – 10 € ( NA MIESTE )

pre prihlásených Sliačanov s trvalím pobytom vo veku od 15 do 101 rokov – 6 €
pre prihlásených Sliačanov s trvalím pobytom vo veku od 9 do 14,99 rokov – 3 €
V cene štartovného je štartovné číslo, jedlo a nápoj v cieli, možnosť umytia bicykla po dojazde do ciela, účasť na tombole, sprievodný program.
Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebude vrátené.

Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.


E-BIKE ( voľná kategória – všetci jazdci )  – 7€

V cene pre e-bike jazdcov je nevratné štartovné číslo, nápoj, ovocie, profi časomiera, bez zaradenia do tomboly


PRIHLÁSENIE:
Na prihlásenie máte možnosť :
Cez internet – online:
Online sa môžete zaregistrovať do stredy 19.7.2023 do 24:00 hodiny.
Registrácia platí výhradne až po zaplatení štartovného. Kontrola zaplatenia štartovného bude 20.7.2023 o 19:00 hodine.
Online registrácia na https://forms.gle/Tw6MfFLfGQiwPQ2T8 .

Osobne.

Za prihláseného ste považovaný po zaplatení štartovného a odovzdaní podpísanej prihlašky.


CENY:
Vecné ceny obdržia prví traja umiestnení v každej kategórii.
Vyhodnotení budú aj Majster Sliačov a Majsterka Sliačov.
Pokiaľ daná kategória nebude obsadená aspoň tromi učastníkmi, nebude daná kategória vyhlasovaná vo výsledkoch.

TOMBOLA:
Každý účastník preteku bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení Sliačanského pedálu.
Každý návštevník preteku si môže zakúpiť tombolový lístok a bude zaradený do tomboly na dobrú vec. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení Sliačanského pedálu.

PODMIENKY ÚČASTI:
povinná ochranná cyklistická prilba na hlave počas celého preteku, štart na vlastné nebezpečenstvo, usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené, všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom bezpečné predbiehanie, mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad na trati, ak účastník opustí trať z akejkoľvek príčiny, musí sa vrátiť na trať v tom istom mieste, v ktorom ju opustil, Sliačanský pedál sa koná za plnej cestnej premávky, každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky, zákaz používať motorové vozidlá po trase preteku.
Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť svoje odstúpenie pri najbližšej kontrole, alebo v cieli preteku.
Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas preteku alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.

Prípadné protesty prijíma hlavný rozhodca, písomne s vkladom 20 € do 15 minút po zverejnení výsledkov.
Sliačanský sa koná za každého počasia. Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú Sliačanského pedálu na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.
Účastník Sliačanského pedálu berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia.
Organizátor Sliačanského pedálu si vyhradzuje právo zmeny. Niektoré informácie možu byť doplnené, alebo zmenené.

Viac informácií na cvyklo.sk.