Sliačanský pedál

USPORIADATEĽ:
Občianske združenie FBC Sliače

SPOLUUSPORIADATELIA:
Obec Liptovské Sliače
Obec Liptovská Štiavnica

BEZPEČNOSTNÉ, ZDRAVOTNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE:
Dobrovoľný hasičský zbor Liptovské Sliače
Záchranná služba Falck

MIESTO KONANIA:
Liptovské Sliače – Amfiteáter Pažite

DÁTUM KONANIA:
nedeľa 8. 8. 2021

REGISTRÁCIA:
Online na FB do 3.8.2021 o 21:00

TU: https://forms.gle/wHybMSA8Xq9dKn5MA
Na mieste nebude registrácia možná!
Pri prezentácii si vyzdvihnete štartovné číslo a tombolový lístok odovzdajte do tomboly.

Maximálny celkový počet štartujúcich pretekárov: 150 (trasa Špajchne). 

Každý pretekár štartuje na vlastné riziko a dodržiava COVID-19 nariadenia. Ak máte podozrenie, že ste infikovaní koronavírusom, podujatia sa nezúčastňujte. Ďakujeme za pochopenie. Organizátor nenesie zodpovednosť za škody, zranenia ani nakazenie ochorením COVID-19.

ŠTART:
11.00 hod. Dlhá trať
12.30 hod. Krátka trať
ťrať “Mini” štartuje v čase prvého kola dlhej trasy
Štart preteku bude v amfiteátri Liptovské Sliače, kde sa oraganizuje aj folkórny festival Liptovské dni Matky

TRATE SLIAČANSKÉHO PEDÁLU:
Dlhá trať (18 km)
Krátka trať (7,5 km)
“Mini trať” (100m)

KATEGÓRIE:
Dlhá trať (18 km)
Muži do 24 rokov
Muži 24 až 39 rokov
Muži 40 až 49 rokov
Muži 50 a viac rokov
Ženy do 30 rokov
Ženy 30 rokov a viac
Krátka trať (7,5 km)
Chlapci od 9 do 12 rokov
Chlapci od 12 do 15 rokov
Chlapci od 15 rokov do 18 rokov
Muži 18 rokov a viac
Dievčatá od 9 do 15 rokov
Dievčatá od 15 do 18 rokov
Ženy 18 rokov a viac
Podľa registrácie je možná úprava kategórií, pridanie prípadne zlúčenie pokiaľ nebude v kategórii min 3 pretekári.

“Mini trať” (100m)
Deti od 6 do 9 rokov
Pretekári mladší ako 18 rokov štartujú len s písomným súhlasom zákonného zástupcu. dospelej osoby na celej trati.
Pre pretekárov mladších ako 15 rokov sa okrem písomného súhlasu vyžaduje aj doprovod

ŠTARTOVNÉ:
pre prihlásených vo veku od 15 do 99 rokov – 10 €
pre prihlásených Sliačanov s trvalím pobytom vo veku od 18 do 99 rokov – 7 €
pre prihlásených vo veku od 9 do 14,99 rokov – 5 €
pre prihlásených Sliačanov s trvalím pobytom vo veku od 15 do 18 rokov – 3 €
V cene štartovného je štartovné číslo, jedlo a nápoj v cieli, možnosť umytia bicykla po dojazde do ciela, účasť na tombole, sprievodný program.
Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebude vrátené.

Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

PRIHLÁSENIE:
Na prihlásenie máte možnosť (použite prosím iba jednu):
Cez internet – online:
Online sa môžete zaregistrovať do pondelka 3.8.2021 do 24:00 hodiny.
Registrácia platí výhradne až po zaplatení štartovného. Kontrola zaplatenia štartovného bude 5.8.2021 o 19:00 hodine.
Online registrácia na tomto odkaze.

Osobne:
Pri prezentácii (Amfiteáter Pažite, Liptovské Sliače):
nedeľa 8. 8. 2019 od 9.00 do 10.45 hod.

Za prihláseného ste považovaný po zaplatení štartovného a odovzdaní podpísanej prihlašky.

CENY:
Vecné ceny obdržia prví traja umiestnení v každej kategórii.
Vyhodnotení budú aj Majster Sliačov a Majsterka Sliačov.
Pokiaľ daná kategória nebude obsadená aspoň tromi učastníkmi, nebude daná kategória vyhlasovaná vo výsledkoch.

TOMBOLA:
Každý účastník preteku bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení Sliačanského pedálu.
Každý návštevník preteku si môže zakúpiť tombolový lístok a bude zaradený do tomboly na dobrú vec. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení Sliačanského pedálu.

PODMIENKY ÚČASTI:
povinná ochranná cyklistická prilba na hlave počas celého preteku, štart na vlastné nebezpečenstvo, usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené, všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom bezpečné predbiehanie, mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad na trati, ak účastník opustí trať z akejkoľvek príčiny, musí sa vrátiť na trať v tom istom mieste, v ktorom ju opustil, Sliačanský pedál sa koná za plnej cestnej premávky, každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky, zákaz používať motorové vozidlá po trase preteku.
Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť svoje odstúpenie pri najbližšej kontrole, alebo v cieli preteku.
Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas preteku alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.

Prípadné protesty prijíma hlavný rozhodca, písomne s vkladom 20 € do 15 minút po zverejnení výsledkov.
Sliačanský sa koná za každého počasia. Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú Sliačanského pedálu na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.
Účastník Sliačanského pedálu berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia.
Organizátor Sliačanského pedálu si vyhradzuje právo zmeny. Niektoré informácie možu byť doplnené, alebo zmenené.

Viac informácií na cvyklo.sk.