Mapa trate

Trať dospelí:  https://strava.app.link/LPnBT73WBqb 

Simulácia trate dospelí:  1525128196

Trať pre detské kategórie:

Trať Starší žiaci – 3,5 km ( 2x 1,75km kolečko)

 

Trať Mladší žiaci – 1,75 km

 

Trať Mini – 200m

Trať Mini

Trať malé deti – 800m