Registrácia

Registrácia bola ukončená! Zaregistrovať sa budete môcť na mieste v deň preteku.