Propozície

Mini Pachova cyklovačka 2021

Usporiadateľ: OZ V poHYBE, obec Hybe

 

Dátum konania:  sobota 14.08.2021

 

Miesto konania:  Areál bežeckého lyžovania (bežecké trate) Hybe

 

Informácie : Bc. Ján Žiška, email: ziska007@gmail.com

 

Registrácia:

Každý pretekár štartuje na vlastné riziko a dodržiava COVID-19 nariadenia. Ak máte podozrenie, že ste infikovaní koronavírusom, podujatia sa nezúčastňujte. Ďakujeme za pochopenie. Organizátor nenesie zodpovednosť za škody, zranenia ani nakazenie ochorením COVID-19.

!!!   Cyklistická prilba je povinná pre všetky kategórie   !!!

 Štart:                                                                                        Kategória:                                         

11:00 hod : Trať („… 1300 hrmených …“) –                        Mini – dievčatá, 2016 a mladšie

  [ do 1 km na bežeckých tratiach s min.. prevýšením ]        Mini – chlapci, 2016 a mladší

 

11:10 hod: Trať („… lindaj, lindaj …“) –                               Malé deti – dievčatá, 2015-2014

  [ do 2 km na bežeckých tratiach s min. prevýšením ]         Malé deti – chlapci, 2015-2014

                                   

11:20 hod: Trať („… daj sem bičík …“) –                              Mladší žiaci – dievčatá, 2013-2010

  [ do 4 km na bežeckých tratiach ]                                         Mladší žiaci – chlapci, 2013-2010

 

11:30 hod: Trať („… oné, ľaľa …“) –                                     Starší žiaci – dievčatá, 2009-2006

  [ do 8 km na bežeckých tratiach ]                                         Starší žiaci – chlapci, 2009-2006

 

Kategória bude otvorená pre min. 5 pretekárov, inak bude zlúčená s inou kategóriou.

 

Vyhodnotenie:  30 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť harmonogram preteku bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Trate: Dĺžka a náročnosť tratí bude prispôsobená vekovým kategóriám (od 1- do max 10 km s miernym vlnitým profilom – bežecké trate) .

 

Súťažiacim deťom bude pred štartom kontrolovaný technický stav bicykla

( podmienkou pripustenia na štart sú dve, plne funkčné brzdy !!! )

Štartovné: 2 €

 

Ceny:

Prví traja v každej kategórii dostanú medailu a vecnú cenu.

 

Parkovanie:

– cesta k čističke

– pri Kultúrnom dome v centre obce

 

Zdravotná služba: Bc. Ján Žiška , Oliver Žiška

 

 

 

Vzhľadom na pandemickú situáciu sme sa tento rok rozhodli len pre Mini Pachovu cyklovačku . Veríme, že situácia sa budúci rok zlepší a budeme Vás môcť privítať na plnohodnotnej Pachovej cyklovačke v rámci “Cvyklo pohára 2022“ a to v termíne 25.6.2022.

Týmto Vás všetkých pozývame !!!