Kontakt

Usporiadateľ: OZ V poHYBE, Cykloparobok Východná, o.z.

Hlavní organizátori pretekov: Ján Žiška, email: ziska007@gmail.com,