Propozície

Pozývame Vás na 8. ročník pretekov na horských bicykloch v oblasti mikroregiónu Baranec.

Filištín je súčasť Cvyklo Pohára 2021 – MTB séria Liptova.


Dátum konania:

sobota 24.07.2021


Miesto konania:

Obecný úrad a obecný park Jakubovany, okres Liptovský Mikuláš


Organizátor:

Obec Jakubovany, Horoklub Baranec


Registrácia:

Registrácia na preteky na odkaze https://cvyklo.sk/filistin/registracia/ 

Prezentácia v deň pretekov od 8:30 do 9:30. 

Výklad trate: 09:50 hod.

Maximálny počet štartujúcich pretekárov na trati Filištín: 140


Každý pretekár štartuje na vlastné riziko a dodržiava COVID-19 nariadenia.

Ak máte podozrenie, že ste infikovaní koronavírusom, podujatia sa nezúčastňujte. Ďakujeme za pochopenie.

Organizátor nenesie zodpovednosť za škody, zranenia ani nakazenie ochorením COVID-19.


Na všetkých tratiach sa preteká na bicykloch bez elektrického pohonu.

Prilba na hlave je povinná od štartu po cieľ.


Štart:

10:00 Filištín

10:05 Detský Filištín – hneď po Filištíne, kategórie od najmladších po najstarších

12:30 Vyhodnotenie Filištín, Detský Filištín

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť harmonogram preteku bez predchádzajúceho upozornenia.


Trať:

Na tratiach nie sú občerstvovacie stanice.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť trate bez predchádzajúceho upozornenia.


Štartovné:

Trať Detský Filištín (kat. Mini – Starší Žiaci)

5 € – nápoj (prevod/hotovosť)

8 € – nápoj a guláš (prevod)

 

Trať Filištín (kat. Juniori – Veteráni)

10 € – nápoj (prevod/hotovosť)

15 € – nápoj a guláš (prevod)


Guláš je možné objednať do stredy 21.07. do 21:00 hod.


Platba štartovného:

Registrácia s platbou dopredu na účet.

Prevodom na účet IBAN SK81 8330 0000 0029 0150 4539

Do správy pre prijímateľa (informácia pre príjemcu) uveďte email, ktorý ste zadali pri registrácii.

Email sa musí zhodovať, inak platbu nevieme spárovať.

Ak pod jedným emailom registrujete viacerých pretekárov, štartovné môžete uhradiť v jednej platbe.

Splatnosť štartovného je štvrtok 22.07.

Následne spárujeme platby a zverejníme zoznam uhradených/neuhradených registrácií.


Registrácia s platbou v hotovosti na mieste.

Pretekárov prosíme, aby priniesli hotovosť presne vo výške štartovného.

 

Poznámka: ak sa pretekár nemôže zúčastniť, zaplatené štartovné nevraciame ani nepresúvame do ďalšieho roka.


Štartovné čísla a čipy časomiery:

Pretekár pri prezentácii dostane štartovné číslo a čip. Štartovné čísla budú vydané aj s páskami na uchytenie.

Štartovné čísla musia byť uchytené z prednej strany na riadidlách a predstavci bicykla. Čip podľa pokynov časomiery.

V cieli pretekár číslo vráti organizátorovi. Čip vráti časomiere.

 

Kategórie:

Mini – dievčatá, 2017-2016

Mini – chlapci, 2017-2016

Malé deti – dievčatá, 2015-2014

Malé deti – chlapci, 2015-2014

Mladší žiaci – dievčatá, 2013-2010

Mladší žiaci – chlapci, 2013-2010

Starší žiaci – dievčatá, 2009-2006

Starší žiaci – chlapci, 2009-2006

Juniorky, 2005-2003

Juniori, 2005-2003

Ženy, 2002-1982

Muži, 2002-1982

Skúsené ženy, 1981-1967

Skúsení muži, 1981-1967

Veteránky, 1966 a staršie

Veteráni, 1966 a starší

Kategória bude otvorená pre min. 5 pretekárov, inak bude zlúčená s inou kategóriou.

 

Ceny:

Vyhlásenie najlepších pretekárov v jednotlivých kategóriách

Vyhlásenie najlepších domácich pretekárov

 

Parkovanie:

P1 – obecný park

P2 – za zastávkou pri obecnom parku

P3 – futbalové ihrisko Jakubovany