Propozície

Pozývame Vás na 7. ročník pretekov na horských bicykloch v oblasti mikroregiónu Baranec.

Zároveň Filištín je pretek, ktorý ukončí Cvyklo Pohár 2020 – MTB séria Liptova.

Dátum konania:

sobota 25.07.2020

Miesto konania:

Obecný úrad a obecný park Jakubovany, okres Liptovský Mikuláš

Organizátor:

Horoklub Baranec a Obec Jakubovany

Registrácia:

Registrácia na preteky na odkaze https://cvyklo.sk/filistin/registracia/ 

Prezentácia v deň pretekov od 8:30 do 9:30. 

Výklad trate: 09:50 hod.

Maximálny celkový počet štartujúcich pretekárov na trati Filištín: 160

Každý účastník štartuje na vlastné riziko a dodržiava aktuálne platné rozhodnutia, režimové opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Organizátor nenesie zodpovednosť za škody, zranenia ani nakazenie ochorením COVID-19.

Na všetkých tratiach sa preteká na bicykloch bez elektrického pohonu.

Prilba na hlave je povinná od štartu po cieľ.

Štart:

Štart Filištín – 10:00 hod.

Štart Detský Filištín – hneď po Filištíne, kategórie od najmladších po najstarších

Vyhodnotenie Filištín, Detský Filištín a Cvyklo Pohár – 13:00 hod.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť harmonogram preteku bez predchádzajúceho upozornenia.

Trať:

Na tratiach nie sú občerstvovacie stanice.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť trate bez predchádzajúceho upozornenia.

Štartovné:

Trať Detský Filištín (kat. Mini – Starší Žiaci)

Registrácia s platbou dopredu na účet.

Registrácia otvorená do stredy 22.07. do 12:00 hod.

3 € – nápoj

7,50 € – nápoj a guláš

Registrácia s platbou v hotovosti na mieste.

Online registrácia otvorená od stredy 22.07. od 12:01 hod. do piatka 25.07. do 17:00 hod.

5 € – nápoj

 

Trať Filištín (kat. Juniori – Veteráni)

Registrácia s platbou dopredu na účet.

Registrácia otvorená do stredy 22.07. do 12:00 hod.

10 € – nápoj

15 € – nápoj a guláš

Registrácia s platbou v hotovosti na mieste.

Online registrácia otvorená od stredy 22.07. od 12:01 hod. do piatka 25.07. do 17:00 hod.

10 € – nápoj

 

Platba štartovného:

Registrácia s platbou dopredu na účet.

Prevodom na účet IBAN SK81 8330 0000 0029 0150 4539

Do správy pre prijímateľa (informácia pre príjemcu) uveďte email, ktorý ste zadali pri registrácii.

Email sa musí zhodovať, inak platbu nevieme spárovať.

Ak pod jedným emailom registrujete viacerých pretekárov, štartovné môžete uhradiť v jednej platbe.

Splatnosť štartovného je štvrtok 23.07.2020. Dovtedy musí byť platba prijatá na účet.

Následne spárujeme platby a zverejníme zoznam uhradených/neuhradených registrácií.

Registrácia s platbou v hotovosti na mieste.

Pretekárov prosíme, aby priniesli hotovosť presne vo výške štartovného.

 

Poznámka: ak sa pretekár nemôže zúčastniť, zaplatené štartovné nevraciame ani nepresúvame do ďalšieho roka.

Štartovné čísla a čipy časomiery:

Pretekár pri prezentácii dostane štartovné číslo a čip. Štartovné čísla budú vydané aj s páskami na uchytenie.

Štartovné čísla musia byť uchytené z prednej strany na riadidlach a predstavci bicykla. Čip podľa pokynov časomiery.

V cieli pretekár číslo vráti organizátorovi. Čip vráti časomiere.

 

Kategórie:
Mini – dievčatá, 2016-2015
Mini – chlapci, 2016-2015
Malé deti – dievčatá, 2014-2013
Malé deti – chlapci, 2014-2013
Mladší žiaci – dievčatá, 2012-2009
Mladší žiaci – chlapci, 2012-2009
Starší žiaci – dievčatá, 2008-2005
Starší žiaci – chlapci, 2008-2005
Juniorky, 2004-2002
Juniori, 2004-2002
Ženy, 2001-1981
Muži, 2001-1981
Skúsené ženy, 1980-1966
Skúsení muži, 1980-1966
Veteránky, 1965 a staršie
Veteráni, 1965 a starší

Kategória bude otvorená pre min. 5 pretekárov, inak bude zlúčená s inou kategóriou.

 

Ceny:
Vyhlásenie najlepších pretekárov v jednotlivých kategóriách.
Vyhlásenie najlepších domácich pretekárov
Vyhlásenie víťazov Cvyklo Pohára

 

Parkovanie:
P1 – obecný park

P2 – za zastávkou pri obecnom parku

P3 – futbalové ihrisko Jakubovany